Paginakop

Het Tijdschrift voor Skandinavistiek is een forum voor onderzoek dat voortkomt uit initiatieven van Scandinavisten uit het Nederlandstalige gebied en voor Scandinavistisch onderzoek dat elders wordt verricht. Het kan hierbij gaan om letterkundig, taalkundig, cultuurkundig en historisch onderzoek.