Pictogram

Pictogram is het informatiebulletin dat u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan de RUG. Pictogram is gratis en verschijnt vier keer per jaar.
Pictogram is een gezamenlijke uitgave van de Universiteitsbibliotheek (UB) en het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen.