Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32 (2016) Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging Details   PDF (Nederlands)
Jan Hage
 
Vol 30 (2014) Muziek en religie. Katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven, 1850-1948 Details   PDF (Nederlands)
Petra van Langen
 
Vol 32 (2016) Mysticism – an Impulse for Ritualizing Death. Explorations of Christian and Buddhist Monastic Practices and Beliefs Details   PDF (Nederlands)
Thomas Quartier
 
Vol 30 (2014) Na de Beeldenstorm. Continuïteit en verandering in het gebruik van middeleeuwse kerkruimten in Nederland na de reformatie, met bijzondere aandacht voor het koor Abstract   PDF (Nederlands)
Justin Kroesen
 
Vol 22 (2006) Na de lange jaren zestig. Liturgiewetenschap en Ritual Studies: opkomst, typering en actuele uitwerking van een relatie Abstract   PDF (Nederlands)
Paul Post
 
Vol 23 (2007) Naar een nieuwe protestantse avondmaalstheologie. Een reconstructie aan de hand van Rappaports great inversion Abstract   PDF (Nederlands)
Marcel Barnard
 
Vol 29 (2013) Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw Functie en betekenis van het kerkgebouw in een veranderende samenleving Abstract   PDF (Nederlands)
Marisa Melchers
 
Vol 28 (2012) Nieuwe spiritualiteit in oude kloosters? Abstract   PDF (Nederlands)
Kees de Groot, Jos Pieper, Willem Putman
 
Vol 24 (2008) Nogmaals: de Liturgische Beweging voorbij. Enkele kritische kanttekeningen bij de historiografie van het zogenoemde tijdvak van de Liturgische Beweging Abstract   PDF (Nederlands)
Marcel Barnard, Paul Post
 
Vol 25 (2009) Notandum est. Een verkenning van de Liber ordinarius van de Utrechtse Oudmunster of S.Salvator Details   PDF (Nederlands)
Louis van Tongeren
 
Vol 30 (2014) Officia Propria. Liturgische rituelen en gebruiken rond het jaar 1600 in het sticht voor adellijke dames in Thorn Details   PDF (Nederlands)
Johan Schoenmakers
 
Vol 23 (2007) Om heil en genezing te vinden. De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg Abstract   PDF (Nederlands)
Harmen U. de Vries
 
Vol 30 (2014) Omwille van u werd de Schepper geschapen. De opbouw en de gedachtegang van Augustinus’ kerstpreek 192: lijnen en cirkels Abstract   PDF (Nederlands)
Joost van Neer
 
Vol 29 (2013) Op zoek naar grazige weiden. Een semiotisch onderzoek naar de motivatie van deelnemers aan activiteiten van bezinningscentra Abstract   PDF (Nederlands)
Heleen Ransijn
 
Vol 22 (2006) Other Voices, other rooms. Liturgical prayer in postmodern cultures Abstract   PDF (Nederlands)
Nathan Mitchell
 
Vol 22 (2006) Participation and power. Opportunities for method and theory in liturgical research from a changing (Dutch Reformed) South African Abstract   PDF (Nederlands)
Cas Wepener
 
Vol 31 (2015) Pelgrimsverhalen – pelgrims verhalen : Mapping the field Details   PDF (Nederlands)
Paul Post
 
Vol 29 (2013) Performances of Religious Music in Medieval and Late Modern Culture. Introduction Abstract   PDF (Nederlands)
Martin Hoondert
 
Vol 28 (2012) Perspectieven op sacraliteit. Op zoek naar actuele sacraliteitstendenties rond kloosters Abstract   PDF (Nederlands)
Paul Post
 
Vol 32 (2016) Pilgrimage as a Challenge to Reformed Liturgical Praxis Details   PDF (Nederlands)
Jacobus Nicolas de Klerk
 
Vol 30 (2014) Pilgrims, Tourists, and the Bible. Changing Reasons for Traveling to the Holy Land Details   PDF (Nederlands)
Stefan Böntert
 
Vol 31 (2015) Polemiek over het perspectief : Nederlandse funeraire cultuur gezien vanuit het hogere in het aardse Details   PDF (Nederlands)
Wim Cappers
 
Vol 31 (2015) Postponed Monuments in the Netherlands : Manifestation, Context, and Meaning Details   PDF (Nederlands)
Laurie Faro
 
Vol 30 (2014) Practitioners of Liturgical Spirituality. Empirical Inside Perspectives in Abbey Churches Details   PDF (Nederlands)
Thomas Quartier
 
Vol 25 (2009) Reframing liturgical and ritual identities. The new national liturgical and ritual studies research programme, 2009-2012 Details   PDF (Nederlands)
Paul Post, Marcel Barnard, Justin Kroesen, Gerard Rouwhorst, Louis van Tongeren, Thomas Quartier
 
126 - 150 of 218 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>