“De straten van Gouda zijn ons Jeruzalem!” Een populaire Passie op het marktplein

Mirella Klomp, Martin Hoondert

Abstract


Op 21 april 2011 vond op het marktplein van Gouda The Passion plaats: een muzikale hervertelling van het bijbelse passieverhaal in de vorm van een groot-schalig evenement. In dit artikel onderzoeken wij de performance van The Passion. Daarbij zetten we vooral in op de verschillen in betekenisgeving die tijdens het etnografisch veldwerk (onder andere participerende observatie en interviews) aan het licht zijn gekomen. Het podium voor deze religieus-muzikale vorm, dat was opge-bouwd in de publieke ruimte, was overduidelijk contested ground. Vanuit diverse theoretische invalshoeken reflecteren we op muzikale performances als contested ground.

Full Text: PDF (Nederlands)