Als kinderen meevieren. Een onderzoek naar de discussie over kindercommunie binnen de kerken

Anna Wilma Zegwaard

Abstract


In de laatste decennia van de vorige eeuw is er een langdurige discussie over kindercommunie gevoerd binnen de voormalige SoW-kerken. In deze discussie werden allerlei argumenten door elkaar heen gebruikt en het is opvallend dat ook bij een ‘ja’ inzake kindercommunie nog veel onduidelijkheden zijn blijven bestaan over de plaats van kinderen in de eredienst. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de verheldering van deze discussie met oog op de toekomstige gesprekken over deelname van kinderen aan het avondmaal.

Full Text: PDF (Nederlands)