Bentheimer doopvonten en wijwaterbekkens in Nederland

Regnerus Steensma

Abstract


In Nederland zijn ongeveer tachtig Romaanse doopvonten bewaard gebleven. De helft daarvan bestaat uit Naamse hardsteen en de helft uit Bentheimer zandsteen.
Deze bijdrage is gewijd aan de Bentheimer vonten.

Full Text: PDF (Nederlands)