Redactie

Redactie

Redactievoorzitter: Dr. Fleur van Leeuwen
Coördinerend eindredacteur: Mariëlle Smith MA
Eindredactie: Suzan Enzerink, MA en Michelle Leedy, MA 
Beeldredactie: Drs. Freda Dröes 
Social Media manager: Nadia Buiter

Dr. Sherria Ayuandini (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Utrecht)
Dr. Evelien Geerts (Universiteit van Amsterdam & Universiteit Utrecht)
Dr. Josephine Hoegaerts (University of Helsinki)
Dr. Looi van Kessel (Universiteit Leiden)
Dr. Fleur van Leeuwen (redactievoorzitter; Bogaziçi University Istanbul  & Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis)
Dr. Marijke Naezer (zelfstandig onderzoeker)
Dr. José van Santen (Universiteit Leiden)
Miriam Wickham, MSc (Universiteit Utrecht)
Dr. Sophie Withaeckx (Vrije Universiteit Brussel)

Bestuursleden

Voorzitter: Dr. Jeanne de Bruijn (Vrije Universiteit Amsterdam en Roosevelt Academy Middelburg)
Secretaris: Dr. Marianne Grunell (Universiteit van Amsterdam)
Penningmeester: Drs. Erna Kas

Redactieraad

Drs. Arina Angerman
Dr. Barbara van Balen (BvB consultancy)
Dr. Yvonne Benschop (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Liesbeth Bervoets (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Iris Bogaers
Dr. Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Maayke Botman (Oranje Fonds)
Dr. Marieke van den Brink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Rosemarie Buikema (Universiteit Utrecht)
Dr. Marielle Cloïn (Universiteit Tilburg)
Dr. Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel)
Dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Drs. Freda Dröes (Onderzoeksbureau Levensbeschouwing en Cultuur)
Dr. Stefan Dudink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Vincent Duindam (Universiteit Utrecht)
Dr. Linda Duits  (Bureau Diep en Universiteit Utrecht)
Susan van der Graaf (zelfstandig financieel adviseur)
Dr. Alkeline van Lenning (Universiteit van Tilburg)
Dr. Chia Longman (Universiteit Gent)
Dr. Amade M'Charek (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)
Drs. Ilja Mottier (oud-ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap)
Dr. Anne-Claire Mulder (Protestantse Theologische Universiteit Groningen)
Dr. Renée Römkens (Atria)
Drs. Joke Swiebel (oud-Europarlementariër en publicist mensenrechtenbeleid)
Dr. Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)
Berna Toprak (Women Inc)
Dr. Veronica Vasterling (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Els Veenis (Ministerie van OC&W)
Dr. Judith Vega (Universiteit Groningen)
Dr. Petra de Vries (Universiteit van Amsterdam) 

Adviesraad

Dr. Mieke Bal (Universiteit van Amsterdam, the Netherlands)
Dr. Elsje Bonthuys (University of the Witwatersrand, South Africa)
Dr. Rosi Braidotti (Universiteit Utrecht, the Netherlands)
Dr. Catherine Cornille (Boston College, U.S.A.)
Dr. Marysa Demoor (Universiteit Gent, Belgium)
Dr. Philomena Essed (Antioch University, U.S.A.)
Dr. Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands)
Dr. Francisca de Haan (Central European University, Hungary)
Dr. Willy Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen, the Netherlands)
Dr. Maaike Meijer (Universiteit Maastricht, the Netherlands)
Dr. Veronique Mottier (Cambridge University, U.K./ Université de Lausanne, Switzerland)
Dr. Nelly Oudshoorn (Universiteit Twente, the Netherlands)
Dr. Joyce Outshoorn (Universiteit Leiden, the Netherlands)
Dr. Gail Pheterson (Université de Picardie Jules Verne, France)
Dr. Lorraine Radtke (University of Calgary, Canada)
Dr. Selma Sevenhuysen (Universiteit Utrecht, the Netherlands)
Dr. Mieke Van Haegendoren (Universiteit Hasselt, Belgium)