Paginakop logo Jaarboek voor liturgie-onderzoek

In 1984 werden de onregelmatig verschijnende Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voortgezet in de vorm van een jaarboek dat samen met het Liturgisch Instituut (later Instituut voor Rituele en Liturgische Studies) van de Universiteit van Tilburg werd uitgegeven. Sinds 2014 is dat instituut gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. In de loop der jaren heeft het jaarboek zich gevestigd als hét publicatieorgaan voor Nederlandse onderzoekers uit de volle breedte van de liturgiewetenschap en de ritual studies.

Huidig nummer

Vol 32 (2016)

Artikelen
PDF
Titelblad en redactie
Redactie JvL
PDF
Contents
Redactie JvL
PDF
Grave-visiting Rituals, (Dis)continuing Bonds and Religiosity
Anne Kjærsgaard, Eric Venbrux
PDF
Mysticism – an Impulse for Ritualizing Death. Explorations of Christian and Buddhist Monastic Practices and Beliefs
Thomas Quartier
PDF
Hosting Transcendence in Immanence. A Postmodern Theological Reconstruction of a Dialogue between Site-specific Contemporary Visual Art and a Monumental Church Building
Jolien van Braak
PDF
‘Michaeling’. Postsecular Religion in Contemporary Society
Fardo Eringa
PDF
Music as a Lens to Study Death Rituals
Martin Hoondert, Janieke Bruin-Mollenhorst
PDF
Ritual as a House with Many Mansions. Inspirations from Cultural Anthropology for Interreligious Cooperation
Sjaak Körver
PDF
Ritual Repetition. Creating Safe Havens for Sufferers or Boring Experiences?
Léon van Ommen
PDF
De actuele positie van kerkgebouwen in Nederland. Het perspectief van ‘open sacraliteit’ nader verkend
Paul Post
PDF
Epiphany between the Barricades. The Ukrainian Maidan as a Sacred Space
Heleen Zorgdrager
Samenvattingen van Proefschriften
PDF
Aanbidding, sport en sosiale kohesie. ʼn Ruimtelik-liturgiese perspektief
Daléne Flynn
PDF
Augustine’s Eucharistic Spirituality. An Integral Approach towards Salvation
Thomas Fries
PDF
Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging
Jan Hage
PDF
Pilgrimage as a Challenge to Reformed Liturgical Praxis
Jacobus Nicolas de Klerk
PDF
Le sacerdoce des baptisés exercé dans la liturgie. L’agent ritualisé dans la pensée de Catherine Bell
Rémi Lepage
PDF
Sjiitische moslimjongeren in Nederland. Schipperen tussen fatwa’s en Nederlandse mores
Annemeik Schlatmann
PDF
Making Sense through Music. Perceptions of the Sacred at Festival Musica Sacra Maastricht
Lieke Wijnia
PDF
Vergessen und Erinnern. Menschen mit Demenz feiern Gottesdienst im Pflegeheim
Franz Josef Zessner-Spitzenberg